Cookie- & Privacyverklaring

Let op: deze privacyverklaring is nog niet volledig. De juiste maatregelen zijn reeds getroffen en wij streven ernaar deze verklaring binnen enkele dagen te voltooien.

 

Inleiding
Bij Yoghurt Barn vinden wij het van belang dat je je bewust bent van het feit dat wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en deze gegevens in kunnen zien. Een aantal van die gegevens verstrekken wij ook aan derden, met verschillende doelen. Wij gaan zorgvuldig met deze informatie om en houden ons aan de wet AVG Privacywet. Deze wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven transparanter, veiliger, specifieker en beperkter gebruik maken van de gegevens van personen. In deze privacyverklaring kom je te weten welke gegevens wij verzamelen, hoe lang wij deze gegevens bewaren en waarom, waar wij deze gegevens bewaren en met wie wij (enkele van) deze gegevens delen. Verder zullen wij ingaan op cookies, statistisch onderzoek en op hoe je ervoor kunt zorgen dat jij jouw gegevens in kunt zien, kunt corrigeren of kunt laten verwijderen. Als laatste delen we je mede hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen.

 

Contactgegevens van het bedrijf: Yoghurt Barn

Yoghurt Barn BV
Vinkenburgstraat 15
3512 AA Utrecht
0652788719
hello@yoghurtbarn.nl

 

De gegevens die wij via deze website verzamelen
Yoghurt Barn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website:

 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (deze gegevens zijn echter anoniem)
 • Internetbrowser en apparaattype

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@yoghurtbarn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

Het doel van het verzamelen en verwerken van deze gegevens
Yoghurt Barn verwerkt jouw gegevens met de volgende doeleinden:

 • Yoghurt Barn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Yoghurt Barn volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Yoghurt Barn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • IP-adres: voor vaststellen van je locatie als je de website bezoekt. Deze informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: voor analyse tbv websiteoptimalisatie. Deze informatie wordt tot 50 maanden bewaard.

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

De gegevens die wij verwerken wanneer je online contact met ons zoekt via verschillende kanalen 

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

De gegevens die wij verwerken wanneer je online een product bij ons bestelt
Bij het bestellen van een kadobon hoort de volgende procedure. Deze procedure zal, overigens, zo spoedig mogelijk worden vervangen voor een snellere en meer passende procedure met behulp van iDeal. Op dit moment kunt u een mail sturen naar hello@yoghurtbarn.nl. Deze mail wordt dan door één van de medewerkers van Yoghurt Barn behandeld. Deze persoon zal je vragen naar je postadres en een screenshot van de betaling. Om deze reden ontvangt Yoghurt Barn ook jouw rekeningnummer. De gegevens die wij met deze procedure van jou ontvangen op een rijtje:

 • E-mailadres
 • Postadres
 • Rekeningnummer
 • Eventueel een telefoonnummer wanneer je dat zelf verstrekt in de mailwisseling

Deze gegevens worden nergens opgeslagen, maar blijven enige tijd in de mailbox van de betreffende collega staan. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dat te allen tijde aan ons doorgeven en zullen wij jouw informatie verwijderen uit onze (mail)systemen. Onder de paragraaf “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen” kun je hier meer informatie over vinden.

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

De gegevens die wij verwerken wanneer je via onze website een reservering bij ons plaatst
Alle gegevens lopen via Couverts / Iens / Tripadvisor en Yoghurt Barn heeft een privacy verklaring met hen zodat alle persoonsgegevens vertrouwelijk en enkel ter doel van de betreffende reservering worden gebruikt door Yoghurt Barn.

 

De gegevens die wij via verwerken wanneer je telefonisch contact met ons opneemt
Elke locatie van Yoghurt Barn heeft een eigen netnummer. Deze nummers zijn te vinden op onze website, op Facebook en op Google.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoghurt Barn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze paragraaf zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yoghurt Barn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yoghurt Barn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor meer info bij de verschillende websites vermeld onderaan de Cookieverklaring.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht hiervan vind je onder: link toevoegen naar het deel over de cookies.

 

Statistisch onderzoek
Yoghurt Barn streeft er naar om jou een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Yoghurt Barn regelmatig statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar websites en/of applicaties kan aanbrengen.

Yoghurt Barn kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Yoghurt Barn hebben voor dit doel toegang tot jouw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet tot jou persoonlijk te herleiden zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoghurt Barn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@yoghurtbarn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yoghurt Barn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoghurt Barn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via hello@yoghurtbarn.nl

Yoghurt Barn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Yoghurt Barn past TLS (voorheen SSL) toe. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Cookie- & Privacyverklaring dan kun je ons een bericht sturen via hello@yoghurtbarn.nl

Laatst gewijzigd op 25 mei 2018.