Title Image

Klimaat positief

KLIMAAT POSITIEF_Tekengebied 1

We love goed doen voor mens, dier en onze aarde. Dat zit vanaf dag één al in ons DNA. Juist in deze crisistijd is het belangrijk dat we wakker worden; dat we een verschil gaan maken! Om die reden brachten wij op de 50e verjaardag van Earth Day (22-04-2020) naar buiten dat wij klimaat positief zijn gaan ondernemen. Wat dat betekent? Dat iedere gast (jij!) die bij ons komt een positieve impact heeft op het klimaat. Hiermee is YB één van de eerste bedrijven ter wereld die deze volgende stap binnen duurzaamheid heeft gezet. Op deze pagina lees je meer over hoe en waarom wij dit avontuur zijn aangegaan, wat klimaat positief betekent en hoe wij dat bij YB hebben aangepakt.

“Iedere gast die bij ons komt heeft een positieve impact op het klimaat”

KLIMAAT POSITIEF: WAAROM JUIST NU?

Waarom is klimaat positief ondernemen juist nu zo belangrijk? We halen de informatie van het klimaatakkoord er even bij. De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland en de gehele EU meer dan de helft (55%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Treffen we deze maatregelen niet, dan stevenen we af op een wereldwijde opwarming van 3,2 graden Celcius. Een dergelijke temperatuurstijging, zo schrijft het Wereld Natuur Fonds, heeft grote gevolgen voor mens en natuur. Kunnen we daar nog iets aan doen? Ja. Maar, wie de zin goed leest, ziet ‘we’ duidelijk staan: samenwerking en elkaar het goede voorbeeld geven is key.

 

Eigenaar Wouter Staal heeft begin 2020 onze bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. Toen kwam hij erachter dat er maar weinig bedrijven zijn die CO2-neutraal opereren. Vol trots maakte hij, samen met zijn team, kort daarna bekend dat het YB gelukt is om dit als één van de eersten wél te gaan doen. Het doel is om per 2030 de CO2-uitstoot met 100% verminderd te hebben. Net zero dus. Maar, voor 2030 gaan we de hoeveelheid die we nu nog niet kunnen reduceren, compenseren.

 

DIT PAST BIJ HET YB DNA

Als echte yoghurtfan weet jij natuurlijk dat wij als organisatie een duidelijk duurzaamheidsbeleid hebben waar de keuze om 100% vegetarisch te zijn, het gebruik van enkel biologische zuivel en groene stroom en het aanbieden van vele plantaardige opties voorbeelden van zijn. Wouter: “Nu willen we feel good food een stap verder brengen en daadwerkelijk goed doen voor onze aarde.” Wat er ook bij ons DNA hoort? Inspireren. Dat is ook precies wat wij met deze stap willen doen: andere bedrijven het goede voorbeeld geven en hopen dat goed voorbeeld doet volgen!

“Het doel is om, ver voor op het klimaatakkoord van Parijs, per 2030 de CO2-uitstoot naar 0 te hebben gereduceerd; net zero dus!”

KLIMAAT POSITIEF: METEN, REDUCEREN, COMPENSEREN!

In dit proces zijn we begonnen met meten. We hebben met behulp van GiantLeaps in kaart gebracht wat onze totale CO2-uitstoot was en hoe wij die de komende jaren kunnen reduceren. Maar, we willen niet wachten en nú al verder gaan dan dat. Om die reden compenseren we alle uitstoot die we nog niet kunnen reduceren.

 

Uit het onderzoek van GiantLeaps is gebleken dat YB er klaar voor was om de CO2-uitstoot per direct met 110% te compenseren. Dit percentage betekent dat er meer CO2 zal worden opgeslagen (door bomen – daarover verderop meer) dan uitgestoten, waarmee er direct een positief effect op het klimaat ontstaat. Dat is het verschil tussen klimaat neutraal en klimaat positief opereren. Tot Earth Day 2020 (22 april) stootte YB 806,15 ton CO2 per jaar uit. In de periode van Earth Day 2020 t/m 31 december 2020 was dit 311 ton CO2. Er zijn drie redenen waarom deze hoeveelheid in deze periode zo laag was: door de coronacrisis was onze CO2-uitstoot automatisch minder, deze meetperiode telt slechts ruim 8 maanden in plaats van een volledig jaar en we hebben in deze periode veel mooie stappen genomen om onze uitstoot te reduceren. Wat we nu nog niet kunnen reduceren, compenseren we! Met GiantLeaps hebben we overigens ook de CO2-uitstoot per product berekend.

 

Op onze infographics zie je CO2e staan. Dit staat voor de verzameling aan broeikasgassen die worden uitgestoten. Je kunt de volgende stoffen in CO2e uitdrukken: koolmonoxide, lachgas, methaan en fluorhoudende gassen. Voor Earth Day 2020 maakten we een schatting van onze CO2e-uitstoot en kwamen we uit op 1116 ton CO2e. Dit zou je ook kunnen zien als:

HOE REDUCEREN WIJ ONZE CO2-UITSTOOT?

Als bedrijf kun je een hele hoop doen om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor een overgang naar Hollandse Windenergie, dragen al onze Barnista’s klimaatneutrale kleding van De Katoenfabriek en maken we bewuste keuzes om producten om te zetten naar plantaardige alternatieven.

 

Ook een belangrijke stap was de overgang op andere disposables. Onze to go bekers zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic. Dit soort plastic heet rPET. Bij het produceren van één kilo rPET plastic komt 0,45 kg CO2 vrij. Eerst dachten producenten van dit soort plastic dat rPET versus zogenoemd ‘virgin’ plastic 50% minder CO2-uitstoot zou genereren bij het produceren ervan. Echter blijkt nu dat het zelfs bijna 80% minder is. Kortom: het gebruik van de rPET disposables helpt al een héle hoop – yes!

 

Samen met onze partners Sligro en HSB-Haaften zijn we aan het kijken naar het optimaliseren van onze bevoorrading door betere routes te kiezen. Zo hoeven de wagens minder (ver) te rijden. Op basis van de gegevens van GiantLeaps zullen we daarnaast ook op zoek gaan naar producten die een lagere uitstoot hebben. Een voorbeeld hiervan is dat we steeds meer gaan werken met plantaardige producten, die een lagere uitstoot hebben dan dierlijke producten. Ook zullen wij natuurlijk nauw samen blijven werken met onze zuivelpartner Arla Biologisch en zijn er nog veel mooie ontwikkelingen gaande!

HOE COMPENSEREN WIJ HET RESTANT VAN DE CO2-UITSTOOT?

Wisten jullie dat bomen een heel belangrijke rol spelen in dit verhaal? Omdat enkel CO2-reductie niet genoeg is om de klimaatdoelstellingen te bereiken, is de roep om massaal bomen te planten groter dan ooit.

 

Organisatie Trees For All legt uit: “Met hulp van zonlicht en water (H2O) zetten planten (waaronder bomen) koolstofdioxide (CO2) om in suikers (C6H12O6, glucose) en daarbij komt zuurstof vrij. De suikers gebruiken de bomen en planten om te kunnen groeien: voor de stam, de takken en de bladeren. Hierdoor kun je zeggen dat de boom ‘CO2 vastlegt’. Een afstervende boom geeft de CO2 geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek (gaan) innemen van de oude boom. Wordt een bos verbrand of gekapt, dan komt de CO2 weer vrij. Met al deze aspecten wordt rekening gehouden bij de berekening van de CO2 die een bos kan opnemen.”

 

Met Trees For All als partner zijn wij aan de slag gegaan met bomen, bomen en nog eens bomen. Wouter Staal: “Het restant aan uitstoot compenseren we met 110% via herbebossingsprojecten. Daarmee is YB dus niet klimaat neutraal, maar klimaat positief. De stichting Trees For All zet zich al 20 jaar in voor een groene en gezonde wereld en heeft het CBF keurmerk. Trees for All zorgt voor vastlegging van onze uitstoot in duurzame bosprojecten. Deze projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2. Ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontroleerd. We willen zo bijdragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden.”

 

In de infographic hieronder zie je een visualisatie van de werking van klimaat positief ondernemen. Het gaat hier om een voorbeeldgetal.

“De resterende CO2-uitstoot compenseren we met 110% via herbebossingsprojecten”

Heb jij na het lezen van bovenstaande tekst vragen en/of opmerkingen? Die beantwoorden we heel graag! Je kunt een mailtje sturen naar hello@yoghurtbarn.nl en dan laten wij zo snel mogelijk iets van ons horen.